Mar 29, 2013

Stoop Royal Enfield 350

Loves the handlebar on this build. Looks like a classic bicycle handlebar.
By Stoop Motorcycles, Japan.
1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ chuyên dịch vụ mua hàng trên Amazon ship về Việt Nam uy tín, dịch vụ ebay vn nhanh chóng và dịch vụ order hàng Mỹ uy tín.

    ReplyDelete